Bilskade

Vi utbedrer alt fra små parkeringsbulker til komplekse forsikringsskader, og hos oss kan du være trygg på at kvalitet kommer først.

Øyes Karosseri AS er godkjent for å kunne utbedre alle typer forsikringsskader. Våre ansatte har lang erfaring og vi sørger for å holde oss kontinuerlig oppdatert gjennom kursing og videreutdanning.

Vi benytter oss kun av moderne utstyr for å ivareta sikkerhet og kvalitet under reparasjonen.

Vi utfører også "PDR" (paintless dent removal). Dette er en teknikk hvor vi kan utbedre skader uten å lakkere. Dette kan være et billig og bra alternativ på mindre skader.

Kontakt oss for et godt tilbud.

Kontakt oss